Toiletreiniger - Wc reinigingstabletten


Price:
Sale price€9,95

Description

Productbeschrijving


3-in-1 wc-reinigingstabletten

✅Maakt schoon
✅Ontkalkt
✅Verfrist en neutraliseert onaangename geurtjes

De tabletten werken effectief tegen vuil en kalkafzetting in wc-afvoerbuizen en urinoirs. Verfrist, verspreidt heerlijke Ocean Scent en neutraliseert onaangename geurtjes.
Gebruik: Verwijder het folie en gooi één tablet in het toilet. Laat het tablet 30 minuten inwerken. Spoel het toilet door. Gebruik één tablet per keer. Het item bevat 8 stuks.

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij aanhoudende oogirritatie: direct een arts raadplegen. Na inslikken: de mond zo snel mogelijk spoelen. GEEN braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Laatst bekeken